Vragen aan China over mensenrechten

Op 22 oktober moet China zich verdedigen over de schending van mensenrechten in het land. Dan doet de Verenigde Naties onderzoek naar de mensenrechtensituatie aan de hand van de Universal Periodic Review (UPR).

Een van de zorgen is de manier waarop China met Tibet omgaat. Het land ontkent mishandeling van Tibetanen, ondanks documenten van objectieve waarnemers. Al vorig jaar is er bij China op aangedrongen om de situatie te verbeteren. Toen waren er zelfverbrandingen in Tibetaanse gebieden. Vele landen maken zich zorgen om de behandeling van Tibetanen, vrouwen en gehandicapten in China. Ook is er kritiek op de doodstraf en het gevangen zetten van mensenrechtenactivisten.

upr-china

Wat zegt China zelf?

Het land erkent dat er problemen zijn, maar stelt dat er verbetering zit in de hervorming van het rechtstelsel, de bescherming van etnische minderheden en de aanpak van armoede. Wel beloofde het land de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie te blijven verbeteren.