Negatieve gevolgen van Griekse crisis

De Verenigde Naties maakt zich zorgen om de inwoners van Griekenland en de mensenrechten in het land.

VN-Onderzoeker Cephas Lumina  heeft laten weten dat de mensenrechten steeds meer lijden onder de economische crisis. Internationale kredietverstrekkers leggen extreem zware eisen op aan het land, volgens Lumina een van de grootste oorzaken van de schending van mensenrechten. Een kredietverstrekker is o.a. het Internationaal Monetair Fonds en de eurozone.

cart gr 2

Wat is er aan de hand?

Als gevolg van de afbrokkelende sociale voorzieningen en toegenomen werkloosheid hebben steeds minder Griekse inwoners een ziektekostenverzekering. Volgens Lumina leeft bovendien ongeveer 10% van de bevolking in ‘extreme armoede’. Helemaal kwetsbaar zijn de bijna half miljoen immigranten die niet over de juiste verblijfsvergunningen beschikken. Daarom drong Cephas Lumina namens de VN er bij kredietverstrekkers op aan om ook de mensenrechten in ogenschouw te nemen bij de bezuinigingsprogramma’s waar Griekenland zich aan moet houden.