Mensenrechtenorganisaties

De aandacht voor mensenrechten is een thema dat door mensenrechtenorganisaties uitgedragen wordt. Dit soort organisaties zetten zich in voor de mensenrechten over de hele wereld en willen het schenden van de mensenrechten stoppen. Bij mensenrechten gaat het bijvoorbeeld om het recht op een dak boven je hoofd, genoeg te eten en onderwijs, de vrijheid van meningsuiting en de bescherming tegen geweld van de overheid. Deze rechten zijn vastgelegd in wetgeving en beleid van elke overheid in de wereld. In totaal zijn er wel negentig mensenrechten.

humanrights

Wat doen mensenrechtenorganisaties?

Mensenrechtenorganisaties komen op voor de rechten van de mens, want niet iedereen leeft in een beschermde wereld. De organisaties vragen aandacht voor de mensenrechten en roepen op tot actie. Dat doen ze niet alleen door regeringen aan te spreken en politiek te lobbyen, maar ook de samenleving en zijn burgers. Mensenrechtenorganisaties willen dat iedereen in de wereld weet welke misstanden er zijn in andere landen.

Bekende mensenrechtenorganisaties

  • Amnesty International, een wereldwijde organisatie die actie voert voor internationaal erkende mensenrechten voor iedereen. Amnesty Nederland heeft jaarlijks meerdere campagnes en sociale projecten om ernstige schendingen van mensenrechten te voorkomen en te beëindigen. De organisatie financiert haar onderzoek en campagnes dankzij meer dan 3 miljoen leden en donateurs vanuit de hele wereld.
  • Human Rights Watch, een organisatie die schendingen van de mensenrechten onderzoekt en aan de kaak stelt en overtreders aanstelt.
  • Save the Children, een organisatie die opkomt voor de belangen van het kind. Ze redden kinderlevens en de toekomst van kinderen met o.a. medische zorg, goede voeding en onderwijs.
  • Youth For Human Rights, een organisatie die jongeren inspireert zich in te zetten voor mensenrechten, tolerantie en vrede. Dat doen ze met acties, maar ook door voorlichting.