Kritisch over mensenrechten Amerika

So far, US drone strikes and other covert operations have killed between 2,700 and nearly 5,000 people.

In een rapport heeft de mensenrechtencomité van de Verenigde Naties kritisch gereageerd op de mensenrechten in de Verenigde Staten. Het comité vindt dat het land niet genoeg doet om haar burgers te beschermen. Zo is de beruchte gevangenis in Guantánamo Bay, waar gevangenen gemarteld en gefolterd zijn, nog steeds niet gesloten. Ook zijn er aanvallen met drones geweest. Juridisch was daar geen aanleiding toe, maar de regering gebruikte de spionageapparaten toch in het kader van “war on terror” (de oorlog tegen terrorisme).

Schending van mensenrechten

De grootschalige afluisterpraktijken van de inlichtingendienst NSA waren tevens reden tot kritiek.

Daarnaast heeft het comité haar zorgen geuit over het toepassen van de doodstraf, de schietpartijen met dodelijke afloop waar de politie bij betrokken is en de hoeveelheid Afro-Amerikanen die door het land in de gevangenis zitten. Aanleiding van het onderzoek van het VN-comité is het internationale verdrag voor burgerlijke en politieke rechten (ICCPR) dat sinds 1966 van kracht is.